четверг, 15 апреля 2021 г.

СТРАСТИ ПО ШЕКСПИРУ Часть II


Памяти великого Уильяма Шекспира

Откуда берётся зло в человеке, как проникает оно в души людей, что побуждает их коверкать свою жизнь и жизнь других, сеять смерть и разрушение вокруг себя и в конце концов – погибать… Трагедии Шекспира изображают не только гибель и падение личности. Их герои – необыкновенные люди, наделённые титаническими душевными силами: они заблуждаются, совершают роковые ошибки, падают, но даже в самом падении своём они сохраняют достоинство.

ПРИСТРАСТІ ЗА ШЕКСПІРОМ Частина II


Пам'яті великого Вільяма Шекспіра

Звідки береться зло в людині, як проникає воно в душі людей, що спонукає їх перекручувати своє життя і життя інших, сіяти смерть і руйнування навколо себе і в кінці кінців - гинути?... Трагедії Шекспіра зображують не тільки загибель і падіння особистості. Їх герої - незвичайні люди, наділені титанічними душевними силами: вони блудять, роблять фатальні помилки, падають, але навіть в самому падінні своєму вони зберігають гідність.